DE REINAS Y OTROS COLORES

DE REINAS Y OTROS COLORES

DE REINAS Y OTROS COLORES

ERREGINEZ ETA BESTE KOLORE BATZUEZ

Zuz: Juan H. Zuluaga


Guatemala | 2020 | 17’ | Dok| J.B. gaztelaniaz


Munduko estreinaldia


juandiherrera16@gmail.com

Barruan daramatena adierazteko premiak bultzaturik, bost gazte etxe abandonatu batean elkartuko dira, eta beren esperientziak, frustrazioak, ametsak eta iritziak partekatuko dituzte Guatemalan drag queen izateak dakarrenaren inguruan.