FICHA DE INSCRIPCIÓN

Saioa

*Edizio honetan aurrez-aurreko emanaldiaren aldeko apustua egin du Zinegoakek, baina, hau galarazten duen osasun-larrialdia aktibatu eta kultura-jarduerak mugatuz gero, 2020-2021eko edizioan gertatu zen bezala, jarduerarekin on-line jarraitu ahal izateko tresnak martxan jarriko ditu jaialdiak.
*En esta edición Zinegoak apuesta por la presencialidad, pero  en caso de que se activara la emergencia sanitaria y la limitación de las actividades culturales que impida dicha presencialidad, el festival  activará las herramientas para poder continuar con la actividad de forma on-line tal y como ocurrió durante la edición de 2020-2021.