FICHA DE INSCRIPCIÓN

Saioa

*Edizio honetan aurrez-aurreko emanaldiaren aldeko apustua egin du Zinegoakek, baina, hau galarazten duen osasun-krisiren bat egongo balitz, 2020-2021eko edizioan gertatu zen bezala, jarduerarekin on-line jarraitu ahal izateko tresnak martxan jarriko ditu jaialdiak.
*En esta edición Zinegoak apuesta por la presencialidad, pero en caso de que haya  una crisis sanitaria que impida dicha presencialidad, el festival  activará las herramientas para poder continuar con la actividad de forma on-line tal y como ocurrió durante la edición de 2020-2021.