Ezohikoak

EZOHIKOAK

Zuz:

Alejandra Bueno

Eko:

Marja Pihlaja

alejandrabuenods@gmail.com

V.O. eus

Subt: cast

Euskadi  / Ani-Doc / 2022 / 10 min

Euskal Herrian hazkuntza prozesuan Euskal matriarkatuaren existentzian sinetsiz eta familia eredu oso normatiboak asimilatuz hazi ohi gara. Protagonistak ez du bere burua eredu horien barruan islatzen, eta argazkien bidez berrikuspen historiko bat egiten du gizarte hori nolakoa den ulertzeko. Historia normatibo bakarra kontatzeko balio izan duten argazki berberek bizia hartzen dute historiarik gabeko emakume historikoen, matriarkaturik gabeko emakumeen eta beste emakume batzuen historia kontatzeko.